Roditelji koji donesu odluku o čuvanju matičnih ćelija iz pupčanika za svoje dijete, uvijek postave i pitanje - šta ako nam one zatrebaju?

Liječenje neuroloških oboljenja matičnim ćelijama djece iz Srbije i regiona

Šta ako matične zatrebaju? Saznajemo da je Bio Save Fondacija, nakon organizacije prve uspješne terapije autizma matičnim ćelijama, kod šestogodišnje djevojčice iz Beograda, nastavlja sa pružanjem pomoći djeci iz Srbije i regiona, ovog puta – pomoći će djeci sa određenim neurološkim oboljenjima.

OZBILJNE PRIPREME ZA SEPTEMBAR

Pripreme su u toku, u organizaciji Bio Save Fondacije, dvoje djece iz Crne Gore će početkom septembra otići (u inostranstvo) na liječenje cerebralne paralize matičnim ćelijama iz pupčane vrpce.

Obje porodice su, na rođenju braće i sestara djece koja imaju cerebralnu paralizu, sačuvali matične ćelije iz pupčane vrpce u FamiCord AG. Upravo te matične ćelije će biti iskorištene za liječenje starije djece.

Dosadašnje kliničke studije su pokazale da većina djece dobro reaguje na terapiju matičnim ćelijama, da u većini slučajeva nema neželjenih dejstava terapije, a da se nakon 6 mjeseci do godinu dana vidi značajan napredak u funkcionisanju djeteta.

„Da bi realizovali terapiju matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, bila je potrebna ozbiljna priprema i stručno vođenje kroz cijeli proces pripreme. Prvi korak je HLA tipizacija kojom se upoređuju tkiva djeteta koje ima bolest i brata ili sestre od kojih su uzete matične ćelije. Ukoliko dođe do poklapanja kreće se sa pripremnim pregledima bolesne djece kako bi se vidjelo da li su u mogućnosti da prime terapiju.

STRUKA DAJE SAGLASNOST

Svako dijete prolazi opsežne preglede prije terapije koji obavezno sadrže magnetnu rezonancu mozga, elektroencefalogram, pregled psihijatra, psihologa, neurologa i fizijatra. Potom se svakom djetetu vadi krv za opsežne biohemijske i imunološke analize i procjenjuje se u kakvom je stanju dijete.

Po završetku pregleda, struka daje saglasnost da je dijete spemno za terapiju matičnim ćelijama iz pupčane vrpce“ – objasnio je dr Aleksandar Antović, direktor Bio Save Fondacije. 

PRVI REZULTATI NAKON 6 MJESECI

Cerebralna paraliza se kao termin odnosi na grupu neuroloških poremećaja koji se javljaju u toku trudnoće ili u ranom djetinjstvu i trajno utiču na kretanje tijela i koordinaciju mišića, držanje i ravnotežu. Termin cerebral se odnosi na mozak; paraliza se odnosi na gubitak ili oštećenje motoričke funkcije.

Djeca sa cerebralnom paralizom imaju šanse da terapijom matičnim ćelijama iz pupčanika, značajno poprave svoje stanje (simptome) ili tačnije promjene u ranim fazama života.

Šest mjeseci nakon sprovedene terapije matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, ponoviće se svi  testovi i analize rađene prije odlaska djeteta na terapiju, kako bi se procijenio napredak.

"Terapija matičnim ćelijama iz pupčane vrpce je nova nada za liječenje neuroloških oboljenja kod djece, i mi u Bio Save Fondaciji smo potpuno posvećeni tom izazovu" – istakao je dr Aleksandar Antović.

By Bebologija; Preuzeto sa biosave.rs