U novoj studiji, istraživači sa Univerziteta u Kopenhagenu pokazuju da razvoj određene vrste nezrelih matičnih ćelija - također poznatih kao progenitorske ćelije - ovisi o količini posebnog proteina i interakciji s drugim ćelijama u tijelu. Nova studija upravo je objavljena u naučnom časopisu Developmental Cell.

Mnoge bolesti uzrokovane su gubitkom određenih vrsta ćelija, kao što su beta-ćelija koje proizvode inzulin kod dijabetesa - ili disfunkcija ćelija, kao kod raka. Istraživači matičnih ćelija već se godinama bore da obnove normalne zdrave vrste ćelija. Međutim, pitanje je kako se matične ćelije mogu potaknuti da se ponašaju na isti način u petrijevoj zdjelici i u tijelu.

Semb Group na Univerzitetu u Kopenhagenu nastoji otkriti kako se beta ćelije koje proizvode inzulin prirodno stvaraju u gušterači, tako da se taj proces može ponoviti u laboratoriji.

Vraćanje disfunkcionalnih organa zahtijeva razumijevanje kako se organi formiraju i njihov utjecaj na sudbinu ćelija. Dosadašnja su istraživanja proizvela konfliktne rezultate.

Stoga su istraživači odlučili pobliže razmotriti taj problem. Njihovo promatranje snažno ukazuje na to da sudbina ćelija nije unaprijed određena, već da je određena posebnom nišom na njihovom konačnom odredištu.

Širenje raka snažno je povezano sa smanjenjem adhezivnih osobina ćelija raka. Smanjena adhezija omogućuje ćelijama raka u organima da napuste nišu iz koje su došli i napadnu okolna tkiva, uključujući krvne žile, te da tako metastaziraju na druge organe. Iz tog razloga se istraživanje raka usredotočilo na pokušaj sprječavanja smanjenja adhezije ili ponovno uspostavljanje visoke adhezije u ćelijama raka.

Ova saznanja su ključna za buduće terapije matičnim ćelijama jer ukazuju na to da je veoma bitno osigurati odgovarajuću reakciju matičnih ćelija sa oštećenim ili disfunkcionalnim tkivima i organima.

Izvor: https://medicalxpress.com/news/2019-03-stem-cell-quest-future-treatments.html