Bio Save Fondacija, koja pomaže pri organizaciji liječenja matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, nedavno je organizovala u inostranoj klinici PRVO liječenje djevojčice iz Srbije.

Djevojčica A.S, stara 6 godina, iz Beograda, od svoje druge godine ima dijagnozu autizma i do sada je liječena standardnim terapijama u vidu logopedske podrške i specijalizovanih vježbi za djecu sa autističnim spektrom.

Porodica ove djevojčice je na njenom rođenju sačuvala matične ćelije iz pupčane vrpce, kako za nju tako i za njenog brata i upravo te matične ćelije su korištene za ovu terapiju.

Po riječima dr Aleksandra Antovića, medicinskog direktora Bio Save Fondacije, koji je prisustvovao terapijskoj primjeni matičnih ćelija, sama procedura je prošla veoma zadovoljavajuće i bez neželjenih efekata.

„Primjena matičnih ćelija kod djece sa autizmom je sigurna i bezbijedna, a objavljene svjetske studije pokazuju da djeca značajno napreduju poslije terapijske primjene matičnih ćelija. Procedura je veoma jednostavna i matične ćelije se primjenjuju kao kratka intravenska infuzija“, kaže dr Aleksandar Antović.

Djevojčica se 3 mjeseca poslije terapije osjeća dobro a roditelji djevojčice primjećuju značajan napredak kako u dnevnom funkcionisanju djeteta tako i u komunikaciji.

Ohrabrena PRVOM uspješnom primjenom matičnih ćelija iz pupčane vrpce djeteta iz Srbije, Bio Save Fondacija je intenzivirala svoje aktivnosti i početkom septembra će organizovati liječenje za još četvero djece iz regiona. Dvoje djece su iz Crne Gore sa dijagnozom cerebralne paralize, dok su još dvoje djece sa dijagnozom autizma, jedno iz Hrvatske a drugo iz Srbije.

Važno je naglasiti da će dijete iz Srbije iskoristiti uzorak koji je sačuvan u Cryo Save kompaniji, a koji je preuzet na čuvanje od strane FamiCord grupacije.

Život ljudi sa poremećajima autističnog spektra može biti usamljen i turoban, ali ne mora - oni koji uspiju da steknu nešto socijalnih vještina žive sretnije, kažu stručnjaci, a sada je tu i terapija matičnim ćelijama…

RIJEČ, DVIJE O FONDACIJI

Bio Save Fondacija, osnovana je oktobra 2013. godine od strane Bio Save d.o.o iz Beograda i članica je Bio Save Group iz Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Albanije, sa ciljem da pomaže u liječenju djece matičnim ćelijama iz pupčane vrpce,nezavisno u kojoj Banci su sačuvane njihove matične ćelije.

S obzirom da razvoj regenerativne medicine napreduje velikim koracima naprijed, matične ćelije nalaze svoje mjesto u terapiji različitih bolesti i stanja, a niko od nas ne zna “šta nosi dan a šta noć”, treba dobro razmisliti o prilici i mogućnosti koja se pruža samo jednom u životu.

Da li ste vi sačuvali matične ćelije svoje djece?