Ljudi koji imaju problema sa srcem sada imaju priliku za izliječenje zahvaljujući „pametnim“ matičnim ćelijama koje su programirane da obnove i vrate funkciju oštećenih srčanih ćelija. Ovo je prvi slučaj primjene matičnih ćelija za liječenje ciljnog organa, u ovom slučaju srca, što predstavlja polaznu tačku u budućoj terapijskoj primjeni za potrebe regenerativne medicine.

Studija pod nazivom C-Cure, je obuhvatila srčane bolesnike iz Belgije, Srbije i Švicarske. Kontrolna grupa pacijenata je primila standardnu terapiju nakon pretrpljenog srčanog zastoja, dok je druga grupa pored standardne terapije primila i dozu „pametnih“ matičnih ćelija koje su programirane da ciljno obnove srčani mišić.

„Ova studija nam pokazuje da je liječenje matičnim ćelijama stvar današnjice, i pruža kliničke dokaze za novi pristup liječenju kardiovaskularnih oboljenja posredstvom regenerativne medicine“, izjavio je jedan od istraživača studije.

„Zabilježen je značajan napredak kod pacijenata u liječenju matičnim ćelijama“, izjavio je dr. sci. med. Andre Terzić, direktor Mayo Kliničkog Centra za regenerativnu medicinu, Sjedinjene Američke Države.

Cijeli rezultati kliničke studije su objavljeni online u časopisu "Journal of the American College of Cardiology“.

Izvor: http://www.medindia.net/news/smart-stem-cells-show-promise-in-heart-failure-117189-1.htm