Zašto sačuvati matične ćelije?

Zašto sačuvati matične ćelije?

Pitanja i odgovori

Zašto da čuvam matične ćelije moje bebe?

 • Neograničen regenerativni potencijal za sva tkiva i organe
 • Mogućnost za lečenje preko 100 bolesti
 • 7. 000 kliničkih studija koje ispituju nove terapije matičnim ćelijama
 • Mogućnost čuvanja dugi niz godina
 • 100% odgovaraju mom djetetu
 • Čuvanje matičnih ćelija je jedna vrsta zdravstvenog osiguranja – ulaganjem u čuvanje matičnih ćelija kupujete “kartu” za budućnost medicine

Najčešća pitanja & odgovori

Naših klijenata

DA LI PRIKUPLJANJE MATIČNIH ĆELIJA ZAVISI OD NAČINA POROĐAJA – PRIRODNI ILI CARSKI REZ?

Ne. Doktor ili babica mogu da prikupe krv iz pupčanika na oba tipa porođaja.

KO SVE MOŽE DA KORISTI MATIČNE ĆELIJE?

Matične ćelije iz krvi pupčanika savršeno odgovaraju djetetu od koga su uzete i postoji do 50% šanse da odgovaraju bratu ili sestri.

Matične ćelije djeteta ne mogu da se koriste kod tog djeteta za liječenje određenih nasljednih poremećaja krvi jer su geni za nasleđenu bolest prisutni i u tim matičnim ćelijama. U ovom slučaju biće potrebne matične ćelije brata ili sestre ili donorske.

KAKO SE MATIČNE ĆELIJE ČUVAJU?

Matične ćelije se separišu iz krvi, pakuju u kesu i smrzavaju na -196 stepeni Celzijusa. Dodatno se ostavlja 5 malih kesica za ispitivanje HLA tipizacije. Matične ćelije su spremne za upotrebu odmah po odmrzavanju.

KOLIKO PUTA MATIČNE ĆELIJE MOGU DA SE KORISTE?

Jedna kesa se koristi za jednu terapiju. Današnja tehnologija može da podijeli kesu i da se koristi dva puta. Ukoliko bude dovoljno krvi i matičnih ćelija mogu da se sačuvaju dvije odvojene kese čime se bi se omogućilo više terapija. Krv iz pupčanika se čuva u kriokesama koje se dijele u odnosu 80:20.

Kod transplantacije koštane srži sa današnjom tehnologijom se uglavnom iskoristi cijela kesa. Podela na 80:20 je rezervni plan za budućnost kada će se matične ćelije redovno umnožavati i moćiće da se koriste više puta.

ZA LijEČENJE KOJIH BOLESTI SE MATIČNE ĆELIJE KORISTE?

Matične ćelije iz krvi pupčanika se koriste za obnavljanje koštane srži kod niza bolesti krvi i imunog sistema kao što su leukemija, anemije i autoimmune bolesti. Uglavnom se koriste kod djece, ali su počele da se koriste i kod odraslih posle hemioterapije.

Krv iz pupčanika se takođe koristi u regenerativnoj medicini gdje matične ćelije  mogu da regenerišu ćelije i tako obnove oštećena tkiva. Ova istraživanja su dovela do terapija za cerebralnu paralizu, autizam, povrede mozga i dijabetes tip1.

Pored toga, postoje mnoge kliničke studije koje ispituju upotrebu matičnih ćelija iz koštane srži.  Za mnoge od tih tretmana matične ćelije iz krvi pupčanika mogu da budu zamjena i imaju mnoge prednosti u odnosu na koštanu srž.

ODAKLE JOŠ MOGU DA SE PRIKUPE MATIČNE ĆELIJE?

Ako se matične ćelije ne sačuvaju na rođenju one mogu da se prikupe iz koštane srži kasnije u toku života.

Ako Vaše djete zatreba transplantat matičnih ćelija može da dobije donirane matične ćelije od:

 • Brata ili sestre
 • Uparenog nesrodnog donora iz registra davalaca koštane srži (lokalni ili internacionalni)

Ova opcija ipak nije garantovana jer se donori jako teško nalaze, treba vremena za nju i jako je skupa.

KOJA JE VjEROVATNOĆA DA SE PRONAĐE DONOR?

Vjerovatnoća da se pronađe donor za transplantaciju matičnih ćelija zavisi od rase jer su HLA geni naših tkiva različiti.

Za bijelce, šansa da se nađe donor matičnih ćelija su 1:100.000.

Za djecu iz mešanih rasa i etničkih manjina šansa za pronalaženje donora je 1:400.000.

KAKO SE PRIMjENJUJE TRANSPLANTAT MATIČNIH ĆELIJA?

Postoje dvije vrste transplantata:

 •  Autologni (od samog pacijenta) transplantat kada su donor i primalac ista osoba. U ovoj situaciji se koriste matične ćelije samog djeteta. Ovo nije moguće ako djete ima nasleđenu bolest krvi jer će matične ćelije imati isti genetski problem.
 •  Alogeni transplantat koji može biti od srodnika iz porodice ili nesrodnika iz registra davalaca. Ovaj transplantat može da se koristi i kod nasljednih i kod nenasljednih bolesti.

Pacijent dobija hemoterapiju za krvnu ili autoimunu bolest da bi se uništila postojeća oštećena koštana srž i onda prima nove matične ćelije.

Matične ćelije iz pupčane krvi su spremne za upotrebu odmah posle odmrzavanja. Doktor dobija svu potrebnu dokumentaciju od banke matičnih ćelija kada se odluči za transplantaciju. Bio Save i FamiCord šalju uzorak matičnih ćelija samo ukoliko postoji pismeno odobrenje roditelja i pismena potvrda doktora sa datumom, vremenom i mjestom transplantacije.

Ako je potreban alogeni transplantat (za brata ili sestru) onda je potrebno HLA (Human Leukocyte Antigen) testiranje. Ovaj proces traje oko 3 nedelje i zahtjeva uzorak krvi od djeteta koje treba transplantat. Ako se davalac i primalac poklapaju doktor će tražiti transport matičnih ćelija do bolnice.

Test na hemoglobinopatije se radi davaocu kada se zatraži uzorak matičnih ćelija za transplantaciju. Ako donor nije dostupan, testiranje može da se obavi na malom uzorku matičnih ćelija koji je uskladišten zajedno sa primarnim uzorkom.

MOGU LI DA ODLOŽIM PRESECANJE PUPČANIKA I DA UZMEM MATIČNE ĆELIJE?

Odloženo presecanje pupčanika može da koristi bebi, ali ako se presjecanje previse odloži (do prestanka pulsiranja pupčanika) to nosi rizik da neće biti dovoljno krvi za uzimanje. Svaki slučaj je zaseban i jednistven i zato konačna odluka treba da bude na ginekologu i babici za vrijeme porođaja.

Ukoliko se porodilja odluči na odloženo presjecanje pupčanika, predlaže se da odlaganje ne bude duže od 1 minuta.

Postoji povećan rizik za nedovoljan broj matičnih ćelija u uzorku kod odloženog presjecanja pupčanika pogotovo kod prijevremeno rođenih beba, beba male porođajne težine, tankih pupčanika, krvarenja majke, defekata posteljice, višestrukih trudnoća i komplikacija kod majke kao što su pre-eklampsija i dijabetes. Broj ćelija opada sa dužim odlaganjem presecanja pupčanika. Uspješnost uzimanja je 7 puta veća kada je odlaganje kraće od 1 minuta nasuport dužem čekanju.

Preporuke su :

·         Kad god je moguće odložiti presjecanje pupčanika do 60 sekundi kod prijevremeno rođenih beba.

·         Odloženo presjecanje pupčanika se preporučuje kod porodica sa nižim primanjima gdje je nedostatak gvožđa u ishrani češći.

·         Ne postoji trenutno dovoljno dokaza da se preporuči odloženo presjecanje pupčanika kod terminskih beba uz normalne porodične prihode.

Ukoliko majka nema nedostatak gvožđa i beba je terminska, odlaganje presjecanja pupčanika za 30-60 sekundi može omogućiti siguran porođaj i dovoljno krvi u pupčaniku za prikupljanje matičnih ćelija.

KOLIKO MATIČNIH ĆELIJA JE DOVOLJNO ZA TRANSPLANTACIJU?

Ovo zavisi od broja matičnih ćelija sačuvanih u svakom uzorku i težini i starosti osobe koje treba transplantaciju. Optimalna doza je 10-20 miliona ćelija po kilogramu tjelesne mase. Broj matičnih ćelija se razlikuje od uzorka do uzorka i zavisi od količine krvi i drugih faktora. Na izvještaju koji dobijate od Bio Save-a i FamiCorda- postoji jasno naznačen broj i vitanost ćelija kao i donji limiti za pomenute parametre.

Prosječan broj matičnih ćelija prikupljenih u uzorku je obično dovoljan za terapiju osobe težine do 50kg. Kod težih osoba moguće je kombinovati dva uzorka.

Postoje tehnologije za umnožavanje matičnih ćelija i poslednjih godina se koriste u slučaju manjih uzoraka za liječenje hematoloških bolesti. Kod cerebralne paralize, autizma i povreda mozga, obično mogu da se koriste manji uzorci, jer se obično radi o djeci ili bebama koji imaju manju težinu.

KOLIKO DUGO MATIČNE ĆELIJE MOGU DA SE ČUVAJU I ŠTA SE DEŠAVA POSLE ISTEKA UGOVORA ZA ČUVANJE?

Teoretski, matične ćelije mogu da se čuvaju do kraja života osobe jer se skladište na temperature od -196 stepeni Celzijusa, gdje se svi biološki procesi zaustavljaju pa tako i starenje ćelija. Trenutno u praksi imamo ćelije koje su čuvane, odmrznute i iskorištene nakon 25 godina.

Nakon isteka početnog ugovora moguće je produžiti ugovor na dodatni broj godina sa cijenom koja je garantovana klijentu u vrijeme potpisivanja ugovora.

ZAŠTO SU MATIČNE ĆELIJE KONTROVERZNE?

Više od 90% istraživanja i terapija matičnim ćelijama nije kontroverzno. Ovo uključuje studije, akreditovane laboratorije za obradu i skladištenje matičnih ćelija i standardne terapije koje se obavljaju širom svijeta.

Nekoliko polja jeste kontroverzno:

·         Embrionalne matične ćelije se dobijaju iz embriona posle prekidanja rasta embriona i gubitka potencijalnog života. Takva istraživanja su zabranjena u Evropi i Americi.

·         Kloniranje ljudi je zabranjeno širom svijeta jer to uključuje kopiranje nečega iz pojedinačne ćelije.

·      Neakreditovane klinike za terapije matičnim ćelijama rade širom sveta koje nude terapije po jako visokim cijenama pacijentima koji su iscrpjeli klasične načine terapije. Ovakvi tretmani uglavnom ne prate etičke, pravne i naučne standarde koji su potrebni za registrovane kliničke studije.

KOLIKO JE UZORAKA SAČUVANO U FAMICORDU ISKORIŠĆENO ZA TERAPIJU?

Samo u 2019. godini je uzorcima sačuvanim i obrađenim u FamiCord-u izvršena transplantacija matičnih ćelija kod skoro 800 pacijenata. Tu su uključene hematološke bolesti poput leukemija i anemija kao i neurološke terapije autizma, cerebralne paralize, ortopedske terapije za oštećeno koljeno ili kičmu kao i terapije oka kod gubitka vida zbog određenih bolesti kao što je pigmentozni retinitis. Terapije su izvršene u bolnicama širom svijeta u preko 30 zemalja. 

KAKO DA ZNAM KOJU BANKU DA IZABEREM?

Treba da izaberete kompaniju sa kojom ćete se osećati sigurno jer čuvate matične ćelije svog deteta za čitav život. Ispitajte koje su Vam sve banke na raspolaganju. Najbolji međunarodni izvor za tako nešto je sajt Parents Guide.

Obratite pažnju na slijedeće informacije:

 • Da je banka međunardono priznata i akreditovana kako bi znali da se laboratorija za obradu matičnih ćelija pridržava najstrožijih standard kao što su AABB i FACT
 • Da ima pouzdane partnere
 • Da ima veliki naučni tim koji je garant naučnog pristupa
 • Da je transparentna i da su svi troškovi jasno naznačeni

KOLIKO DUGO POSTOJI FAMICORD?

Famicord postoji već 15 godina i do sada je prikupio uzorke preko 500.000 porodica širom Evrope i svijeta, što ga čini najvećom bankom za matične ćelije u Evropi i 5. najvećom u svijetu. FamiCord u svojoj grupi posjeduje 10 laboratorija u 8 evropskih zemalja što osigurava obradu uzorka čak i kada u jednoj zemlji nastane neka vanredna situacija koja onemogućuje transport uzoraka.

KAKO SAM ZAŠTIĆEN U SLUČAJU DA KOMPANIJA PRESTANE DA POSTOJI?

Pri potpisivanju ugovora sa kompanijom Bio Save za čuvanje matičnih ćelija, ugovor potpisuje i direktor FamiCord-a i svojim potpisom garantuje da će svi uslovi ugovora biti ispunjeni. Takođe, ukoliko dođe do problema na samom mestu čuvanja u FamiCord laboratoriji, sve laboratorije (10) imaju međusobno osiguranje od bankrotstva i preuzimaju uzorke na čuvanje ukoliko jedna laboratorija bankrotira. Klijent ima dvostruko osiguranje.

GDjE SE SKLADIŠTE MATIČNE ĆELIJE?

Matične ćelije se skladište u Švajcarskoj banci FamiCord Suisse koja se nalazi u Kontonu, kanton Ticino.

DA LI MOGU DA PODijELIM SVOJ UZORAK U DVijE KESE?

Najbolje je uskladištiti uzorak u jednoj kesi. Jedino u slučajevima kada ima dovoljno krvi i dovoljno matičnih ćelija ima smisla podeliti uzorak u dvije kese. U suprotnom se samo povećava mogućnost kontaminacije uzorka i smanjena vitalnost ćelija koje dolaze u kontakt sa vještačkim materijalom kese za čuvanje.

KOLIKO SU SIGURNE MATIČNE ĆELIJE MOG DETETA I KO MI GARANTUJE DA NEĆE BITI ISKORIŠĆENE ZA NEKA ISTRAŽIVANJA?

Kako smo mi privatna banka i čuvamo uzorak za Vašu porodicu, ne vršimo unapred HLA tipizaciju matičnih ćelija te tako ne znamo da li bi one odgovarale nekome. Takođe, ponašamo se u skladu sa Zakonom o ljudskim tkivima koji zabranjuje upotrebu matičnih ćelija bez Vaše pisane dozvole.

KOLIKO JE BITAN TRANSPORT MATIČNIH ĆELIJA?

Čim se matične ćelije prikupe na porođaju njihova vitalnost kreće da se smanjuje. Jako je bitno da se one transportuju u roku od 72 sata od porođaja. Bio Save koristi isključivo avionski prevoz ovlašćenim transportnim kompanijama poput DHL-a kako bi Vaš uzorak stigao što prije. Proverite obavezno sa bankom matičnih ćelija u kojoj planirate da sačuvate matične ćelije Vašeg djeteta kako ih transportuje.

DA LI MOŽEMO DA PREMjESTIMO MATIČNE ĆELIJE AKO SE PRESELIMO?

Preporučuje se da matične ćelije ostanu da se čuvaju gdje su i pohranjene jer Bio Save i FamiCord mogu da ih transportuju do bilo koje bolnice u svijetu. Ukoliko ipak budete želleli da ih premjestite bliže Vašem novom mjestu življenja i to je moguće uz pokrivanje troškova preseljenja.

KOJA JE PROCEDURA AKO ŽELIMO DA ISKORISTIMO MATIČNE ĆELIJE?

Da bi se matične ćelije iskoristile ordinirajući ldoktor mora da indikuje terapiju matičnim ćelijama za određenu bolest. Zatim se šalje pismeni zahtev sa naznakom u kojoj bolnici i kada je planirana terapija. Bio Save u saradnji sa FamiCord-om organizuje transport matičnih ćelija od banke do bolnice i to potpuno besplatno za svakog klijenta kompanije Bio Save.

Sign In